Komponenty sprch | Panty/Spojky | AquaSys Rectangle

AQUASYS RECTANGLE

Komponenty naleznete v naem E-shopu

Art.No. 981.53.192

AquaSys Rectangle
AquaSys Rectangle
Pant sklo-ze oboustrann kotven
Pro sklo sly: 8-12mm
Nosnost: 40kg / 2 panty
Povrchov pravy: Chrom lesk

Art.No. 981.53.202

AquaSys Rectangle
AquaSys Rectangle
Pant sklo-sklo 90
Pro sklo sly: 8-12mm
Nosnost: 40kg / 2 panty
Povrchov pravy: Chrom lesk

Art.No. 981.53.212

AquaSys Rectangle
AquaSys Rectangle
Pant sklo-sklo 135
Pro sklo sly: 8-12mm
Nosnost: 40kg / 2 panty
Povrchov pravy: Chrom lesk

Art.No. 981.53.222

AquaSys Rectangle
AquaSys Rectangle
Pant sklo-sklo 180
Pro sklo sly: 8-12mm
Nosnost: 40kg / 2 panty
Povrchov pravy: Chrom lesk

Art.No. 981.53.232

AquaSys Rectangle
AquaSys Rectangle
Spojka sklo-ze 90 se skrytm kotvenm
Pro sklo sly: 8-10mm
Povrchov pravy: Chrom lesk

Art.No. 981.53.242

AquaSys Rectangle
AquaSys Rectangle
Spojka sklo-ze 90
Pro sklo sly: 8-10mm
Povrchov pravy: Chrom lesk

Art.No. 981.53.252

AquaSys Rectangle
AquaSys Rectangle
Spojka sklo-sklo 90
Pro sklo sly: 8-12mm
Povrchov pravy: Chrom lesk

Art.No. 981.53.262

AquaSys Rectangle
AquaSys Rectangle
Spojka sklo-sklo 180
Pro sklo sly: 8-12mm
Povrchov pravy: Chrom lesk